Ömrünü Tamamlamış Araçlar

Çevre ve insan sağlığının korunması için araçlardan kaynaklanan atıkların oluşumunu engellemek, ömrünü tamamlamış araçlar ve bunlara ait parçaların yeniden kullanımı, geri dönüşüm ve geri kazanım işlemleri ile bertaraf edilecek atık miktarını azaltmak amacıyla Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 30 Aralık 2009'da 27448 no'lu Resmi Gazete'de yayınlanan "Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik" Ocak 2011 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

 

Araç sahibi, ömrünü tamamlamış aracını ÖTA teslim yerleri, geçici depolama alanları ya da işleme tesislerine uygun olarak teslim etmek ve teslim yeri yetkilisinden araca ait onaylı araç kayıttan düşme ve bertaraf formunu almakla yükümlüdür.

 

Aşağıdaki durumlar haricinde ÖTA Teslim noktasına getirilen araçlar bedelsiz olarak teslim alınacaktır:

» Mevcut aracın, Karayolları Trafik Kanununa göre tescil işleminin yapılmamış olması,

» Aracın; şanzıman, diferansiyel, katalizatör, motor, elektronik kontrol üniteleri, lastik, üstyapı gibi önemli parçalarının bulunmaması,

» Araca ait olmayan atık veya hurda malzemenin bulunması,

» Aracın bu Yönetmeliğin kapsamı dışındaki bir araç sınıfına dönüştürülmesi.

 

?koda marka ömrünü tamamlamış araçlar "Araç Kayıttan Düşme ve Bertaraf Formu"nun temin edilebileceği ÖTA Teslim Yerleri'ne teslim edilebilir. ÖTA Teslim ve Geri Dönüşüm Süreci ile ilgili www.otokumbara.com adresinden detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.